מולטיפק - אוטומציה לתעשייה מתקדמת

קווי ייצור בתחום פלסטיקה ודפוס

פלסטיקה

דפוס וסימון תעשייתי

אוטומציה וקווים